Penzión BAĎO ***

Akcie

Rekreačné poukazy na dovolenku

Príspevok na dovolenku od zamestnávateľa môžete využiť ihneď!

Pracujete vo firme, ktorá má 50 a viac zamestnancov má nárok na rekreačné poukazy na dovolenku ak ste v nej zamestnaní dlhšie ako 2 roky? V tom prípade máte nárok na príspevok na rekreáciu v  maximálnej hodnote až 275 € ročne! Prečítajte si návod, ako uplatniť nárok na rekreačný príspevok ihneď.

Musí zamestnanec čakať na rekreačné poukazy?

Nemusíte už na nič čakať, nemusíte si pýtať povolenie, nemusíte nič viac zisťovať – už teraz môžete ísť na pobyt a 55% nákladov vám zamestnávateľ podľa zákona musí preplatiť. Ak spĺňate zákonné podmienky na poskytnutie príspevku na rekreáciu, tak nemusíte čakať na žiadne ďalšie povolenie, ani na akýkoľvek rekreačný poukaz od zamestnávateľa a príspevok na dovolenku môžete čerpať už dnes!

Kto má nárok čerpať príspevok na rekreačné poukazy

 1. Zamestnanci (súkromní, verejní, štátni)
  • sú zamestnaní v organizácii zamestnávajúcej 50 zamestnancov a viac
  • majú pracovný pomer na základe pracovnej zmluvy (dohodári nemajú nárok)
  • pracovný pomer vo firme im trvá min. 2 roky
 2. SZČO
  • postup je rovnaký ako pri zamestnávateľovi: SZČO si kúpi a využije minimálne 2-nocový pobyt na Slovensku (alebo viacero pobytov či detských ubytovacích táborov)
  • po ukončení pobytu si vypýta od hotela doklad, ktorý si môže dať do nákladov na zníženie základu dane
  • maximálna výška sumy do nákladov je 500 € za viac ako 2-nocový pobyt na Slovensku (alebo viacero pobytov či detských táborov)
  • platí to však len pre živnostníkov, ktorí si uplatňujú skutočné výdavky, nie paušálne
 3. Okrem zamestnanca môže rekreačné poukazy a služby pobytu spolu s ním čerpať aj osoba žijúca so zamestnancom v spoločnej domácnosti

Doplňujúce informácie

 • Ak už máte vybraný termín, je potrebné si jeho dostupnosť overiť pred kúpou.
 • Rezervácia pobytu a voľné termíny na tel. +421 903 714 695 alebo e-mailom na info@penzionbado.sk
 • Zrušenie rezervácie je nutné aspoň 14 dní vopred.
 • Pobyt s deťmi (hradí sa na mieste)
  • dieťa do 3,9 rokov zdarma bez nároku na lôžko
  • dieťa od 4 do 9,9 rokov / noc vrátane raňajok
  • dieťa od 10 rokov / noc vrátane raňajok
 • Povinné príplatky (hradí sa na mieste)
  • pobytová taxa za 1 eur / osoba / noc
 • Ostatné príplatky (hradí sa na mieste)
  • domáci maznáčik do 9kg

Spôsob získania príspevku

Stačí, ak po absolvovaní pobytu prinesiete zamestnávateľovi doklad (faktúru) za pobyt a služby s ním spojené na preplatenie. Zamestnávateľ vám poskytne príspevok v najbližšom výplatnom termíne určenom u zamestnávateľa na výplatu  mzdy.

Faktúra, ktorá je predložená zamestnávateľovi

 • musí byť vystavená výhradne ubytovacím zariadením nachádzajúcim sa v SR
 • musí obsahovať meno zamestnanca
 • musí obsahovať cenu za pobyt
 • musí obsahovať termín pobytu
 • musí byť minimálne za 2 prenocovania a viac, alebo za pobytový balík na min. 2 prenocovania

Výška príspevku na rekreáciu

Výška príspevku zamestnávateľa na dovolenku je maximálne 275 € ročne. Zamestnávateľ je povinný prispievať zamestnancovi na rekreáciu v sume 55 % výdavkov na rekreáciu, najviac však v sume 275 € za kalendárny rok. V tejto výške dostanú príspevok len zamestnanci, ktorí sú zamestnaní na plný úväzok. U zamestnanca, ktorý má dohodnutý pracovný pomer na skrátený úväzok sa maximálna suma príspevku na rekreáciu zníži v pomere zodpovedajúcom kratšiemu pracovnému času.

Príklad 1: cena rekreácie = 500 €

príspevok zamestnávateľa = 500 € x 55% = 275 €

náklady zamestnanca = 225 €

Príklad 2: cena rekreácie = 400 €

príspevok zamestnávateľa = 400 € x 55% = 220 €

náklady zamestnanca = 180 €

Rekreačný príspevok môžete využiť na

 • na ubytovanie najmenej na dve prenocovania na území Slovenskej republiky, ktorého súčasťou môžu byť stravovacie služby
 • na pobytový balík obsahujúci ubytovanie najmenej na dve prenocovania a stravovacie služby alebo iné služby súvisiace s rekreáciou na území Slovenskej republiky
 • na služby cestovného ruchu spojené s ubytovaním najmenej na dve prenocovania na území Slovenskej republiky
 • na mimoškolské aktivity počas prázdnin (detský tábor) na území Slovenskej republiky pre dieťa zamestnanca, ktoré navštevuje základnú školu alebo niektorý z prvých štyroch ročníkov osemročného gymnázia

Daňová povinnosť a iné náklady

Z pohľadu zamestnanca budú príspevky na rekreáciu, ktoré zamestnancovi poskytne jeho zamestnávateľ, oslobodené od dane z príjmov a odvodového zaťaženia. To znamená, že suma, ktorú poskytne zamestnávateľ zamestnancovi ako príspevok na rekreáciu, sa nebude zamestnancovi zdaňovať a nebude zarátaná do vymeriavacieho základu pre odvody do zdravotnej a sociálnej poisťovne.

Fyzické osoby s príjmami z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona o dani z príjmov si budú môcť uplatniť výdavky na rekreáciu do svojich daňových výdavkov.