Vysokohorské chaty

Všetky vysokohorské chaty sú dostupné a schodné z nášho penziónu. Dĺžka vysokohorskej túry vždy záleží od miesta začiatku turistickej trasy, ktorú si viete zvoliť podľa dostupnosti a zdatnosti. Všetky turistické trasy sú riadne značkované a zakreslené v turistických mapách. V penzióne BADO*** nájdete hneď niekoľko geografických máp okolia, vždy podľa toho, do ktorej časti Tatier máte namierené.

  • Vysoké Tatry
  • Belianske Tatry
  • Západné Tatry